🎉 Xin chào

Mình là Hùng, một 🖥️ lập trình viên với niềm đam mê mãnh liệt với 🔨 DIY.

Đây là nơi mà mình chia sẻ về các khía cạnh trong cuộc sống của mình. Viết về một vài quan điểm, chủ đề mà mình quan tâm, như là:

⚠️ Phần lớn nội dung là mình sưu tầm, dịch từ bài viết, sách nhưng vì có hạn chế về ngôn ngữ, cách tổng hợp, cũng như cách hiểu của bản thân nên những gì mình viết có thể chệch đi về ý nghĩa, bài viết gốc mình để ở mục “References”.

🔗 Backlinks