Xin chào

Mình là Hùng, một lập trình viên với niềm đam mê mãnh liệt với DIY.

Đây là 🌱 Digital Garden nơi mà mình chia sẻ một vài quan điểm, chủ đề mà mình quan tâm, những gì mình học được như là:

Tech:

Non-tech:

Warning
Phần lớn nội dung là mình dịch từ bài viết, sách nhưng vì có hạn chế về ngôn ngữ cũng như cách hiểu của bản thân nên những gì mình viết có thể chệch đi về ý nghĩa, bài viết gốc mình để ở mục “References”.

🔗 Backlinks