🧠 Tâm lý

 • Công thức đặt tiêu đề để nhiều người click: Number + Adjective + Keyword + Promise. Ví dụ:

  • 10 simple hacks that will change your life.
 • Hiệu ứng con kiến lười.

 • Hiệu ứng cửa sổ vỡ.

 • Hiệu ứng cánh bướm.

 • Hiệu ứng chim mồi.

 • Hiệu ứng mỏ neo.

 • Hiện tượng Baader-Meinhof.

 • Ám ảnh về mất mát (Loss Aversion).

 • Ghosting.

 • Hiệu ứng Westerners.

Nguỵ biện

 • Burden of Proof

See Also

References