Self-discipline

  • Chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, cho đến khi thành thói quen thì đổi.
  • Động lực chỉ có vai trò làm bước đệm hay kích phát tạm thời để tăng ý chí.
  • Ý chí thì có giới hạn.
  • Khi một hoạt động trở thành thói quen, nó cần ý chí ít hơn rất nhiều.
  • Lên kế hoạch trước cho những cám dỗ. Sử dụng NẾU - THÌ (Nhân - Quả).
  • Chấp nhận kết quả không hoàn hảo và cải thiện, đừng tự trách bản thân.

References