💰 Quản lý tài chính

Tại sao phải quản lý tài chính?

  • Tạo thói quen tốt.
  • Ít/Không bị stress vì tiền bạc.
  • Bắt đầu càng sớm thì sẽ có lợi thế sớm nhờ lãi kép.

Bộ khung gồm các danh mục:

  • Thu nhập.
  • Chi tiêu.
  • Tiết kiệm.
  • Bảo hiểm.
  • Đầu tư.

References