Phân loại kiểm soát (Dichotomy of control)

Trước khi phản ứng hoặc phàn nàn, hãy hỏi bản thân, đó có phải là những trong tầm kiểm soát hoặc ngoài tầm kiểm soát của mình? Bất kỳ thời gian hoặc cảm xúc tiêu tốn cho những thứ mà ta không kiểm soát được là vô giá trị. Trung tâm sự tập trung của chúng ta luôn là trên những thứ mà ta kiểm soát và kệ những thứ còn lại cứ đến.

References

  • Những gì nhiều người hiểu sai về cơ chế kiểm soát Khắc kỷ