Contents

Những kĩ năng sống cần thiết

Contents
  • Bơi.
  • Nấu ăn.
  • Ngoại ngữ.
  • Sửa chữa điện nước căn bản.

🔗 Backlinks