Những kĩ năng mà đàn ông cần phải thành thạo

Có thể tự bảo vệ bản thân

 • Tinh thần.
 • Vật lí: nên học võ, thể hình.
 • Nhận thức chung.

Lắng nghe người khác

 • Bao quanh mình với những người chất lượng cao.
 • Lắng nghe tích cực. Nghe để hiểu chứ không phải nghe để hồi đáp.

Hiểu tầm quan trọng của cuộc sống

 • Xác định thứ mình muốn, bắt tay vào thực hiện.
 • Định giá thời gian của mình và sắp xếp với mục tiêu của mình.

Đạt trưởng thành tài chính

 • Tài chính an toàn và ổn định.
 • Hiểu về nợ, dòng tiền, tiết kiệm, thị trường chứng khoán.
 • Thiết lập quỹ khẩn cấp.
 • Phát triển khả năng tự chủ.

Tự lực

 • Học những kĩ năng thay vì gọi ai đó làm (thay lốp, sửa chữa vật dụng trong nhà, điện, nước căn bản)

Đừng mất tính tò mò

 • Kĩ năng nam tính nhất là hỏi tại sao!

Biết giá trị của mình

 • Học cách tách mình ra khỏi sự nghiệp.

Chấp nhận bản thân

 • Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn hảo.
 • Thừa nhận những sai lầm và thất bại.
 • Tập trung vào điều tích cực.

Sơ cứu

🔗 Backlinks