Những dấu hiệu của một mối quan hệ mà không hợp nhau

  • Bạn không hiểu nhau.
  • Bạn quá khác biệt với nhau.
  • Các bạn cố gắng thay đổi nhau, không cùng nhau phát triển và học hỏi.
  • Có tranh cãi liên tục hoặc thường xuyên.
  • Bạn đạt được hòa bình bằng cách tránh tất cả các vấn đề.
  • Giao tiếp xã hội của bạn bị cô lập với những người khác.
  • Bạn không bị thu hút bởi họ.

References