Lãi kép (Compound Interest)

Lãi kép (lãi cộng dồn) là gì?

Lãi suất kép (lãi kép) hay còn được gọi là lãi cộng dồn, có nghĩa là khi đến kỳ nhận lãi của khoản đầu tư thì bạn lấy lãi đó nhập vào thành gốc và tiếp tục đầu tư chuỗi chu kỳ tiếp theo. Cứ lặp đi lặp lại như vậy xuyên suốt thời gian đầu tư hoặc gửi tiết kiệm thì được coi là lãi suất kép.

Ví dụ

Với số tiền ban đầu: 1,000,000
Lãi suất hàng năm: 10%, mỗi năm ghép lãi 1 lần
Số tiền nhận được sau 10 năm là 2,593,742.46

So với lãi đơn thì chênh: 593,742.46 (2,593,742.46 - 2,000,000)

Làm thế nào để tận dụng được sức mạnh của lãi kép?

Hãy bắt đầu tiết kiệm / đầu tư từ sớm
Dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn cũng nên bắt đầu tiết kiệm ngay. Kể cả với số tiền nhỏ, lãi kép sẽ giúp nhân số tiền tiết kiệm của bạn lên nhiều lần cùng thời gian.

Hãy tiết kiệm / đầu tư thường xuyên
Hãy giữ nguyên tắc và tiết kiệm mỗi tháng. Như bạn thấy, chỉ cần tiết kiệm dù chỉ 1 triệu / tháng cũng có thể sinh ra số tiền lớn tới gần 500 triệu sau 20 năm. Và nếu bạn tiết kiệm lâu hơn, là 40 năm thay vì 20 năm, con số mà bạn nhận được sẽ lên tới 2.356.274.847 VNĐ sau 40 năm!

Lựa chọn kênh tiết kiệm / đầu tư hiệu quả nhất
Mỗi ngân hàng hay tổ chức tài chính trên thị trường phần lớn đều có mức lãi suất khác nhau dựa vào chính sách dành cho khách hàng và lợi thế cạnh tranh mà họ mong muốn.