Khiến người khác tôn trọng bạn

Theo Machiavelli, nếu bạn muốn lãnh đạo hiệu quả và sống trong vinh quang, bạn cần tuân theo ba nguyên tắc:

  1. Mọi người phải tôn trọng bạn. Điều này có nghĩa là họ sợ bạn nhưng không ghét bạn.
  2. Sợ hãi có nghĩa là sợ bị trừng phạt. Bạn phải sẵn sàng cứng rắn và nhanh chóng trong các hình phạt khi ai đó vi phạm các quy tắc của bạn.
    Nếu bạn khen thưởng quá mức và trừng phạt người khác, họ sẽ không sợ bạn.
  3. Giữ lòng căm thù trong gang tấc.

Mọi người ghét bạn khi họ bị trừng phạt quá mức hoặc được khen thưởng thấp hơn bởi hành động của bạn với tư cách là một nhà lãnh đạo.

References

🔗 Backlinks