Dùng Google hiệu quả

 • Dùng cặp dấu "" để tìm chính xác:
  • "sách nên đọc"
 • Dùng - để loại bỏ kết quả tìm kiếm có chứa từ đó:
  • áo -quần
 • Dùng * để thay thế cho từ hoặc cụm từ:
  • học * trong 6 tháng
 • Dùng site: để tìm kiếm trong trang nào đó:
  • site:wikipedia.com Việt Nam
 • Dùng filetype: hoặc ext: để tìm file với đuôi nào đó:
  • filetype:pdf Việt Nam
  • ext:pdf Việt Nam
 • Dùng .. để tìm trong phạm vi các số:
  • Việt Nam 2010..2020

References