Contents

Giảm thiểu rủi ro khi đầu tư trái phiếu như thế nào?

Contents

Chọn tổ chức phát hành uy tín, dẫn đầu trong lĩnh vực, kinh doanh các ngành nghề cơ bản thiết yếu.

Đa dạng hóa danh mục trái phiếu với các nhóm tổ chức phát hành khác nhau, kỳ hạn khác nhau.

Đầu tư trái phiếu có tài sản đảm bảo.

Lựa chọn trái phiếu được công bố thông tin minh bạch các trái phiếu niêm yết, trái phiếu OTC mà nhà đầu tư có thể dễ dàng truy cập thông tin như Điều khoản và điều kiện của trái phiếu, bản công bố thông tin trái phiếu, tình hình tài chính của tổ chức phát hành ….

Giao dịch qua các công ty chứng khoán có năng lực và dịch vụ môi giới tốt để bán được trái phiếu khi cần.

🔗 Backlinks