Contents

Phương pháp Getting Things Done (GTD)

What

GTD là hệ thống quản lí công việc phổ biến được tạo bởi David Allen. Phương pháp này dựa trên một sự thật đơn giản là: càng nhiều thông tin nhảy quanh trong đầu bạn thì càng khó để quyết định cần chú ý vào cái gì.
Kết quả là bạn tiêu tốn nhiều thời gian để nghĩ về công việc đó hơn là hoàn thành chúng. Và khi quá tải thông tin thì dẫn đến căng thẳng, choáng ngợp.

How?

Bước 1: Nắm bắt tất cả mọi thứ
Viết, ghi âm tất cả mọi thứ mà mình chú ý: công việc, ý tưởng.

Bước 2: Làm rõ
Mô tả kĩ những việc cần làm. Nếu có thể làm trong 2' thì làm luôn. Nếu công việc đó cần nhiều hành động để hoàn thành thì tạo một project và chia nhỏ ra. Nếu công việc đó không thể tự làm thì ủy thác hoặc loại bỏ.

Bước 3: Tổ chức
Sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên, hoàn cảnh.

Bước 4: Đánh giá
Thường xuyên đánh giá để sắp xếp lại thứ tự ưu tiên.

Bước 5: Thực hiện

References

🔗 Backlinks