💰 Đầu tư

Nhiều người trong chúng ta đã nghe nói rằng việc gửi tiền của bạn vào ngân hàng sẽ chỉ khiến nó mất giá vì lãi suất cho các tài khoản tiết kiệm là khá thấp.

Và điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đang xem xét lạm phát gia tăng và một số bạn muốn nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ hưu mà không cần lo lắng về tài chính.

Trước khi bắt đầu đầu tư, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn đã sắp xếp các khoản Tiết kiệm và Bảo hiểm của mình!

Cấp độ đầu tư 1: Tìm hiểu về các loại tài sản khác nhau

  • Lý do: Chỉ đầu tư vào những gì bạn biết. Đầu tư luôn đi kèm với rủi ro, vì vậy bạn cần biết cách quản lý chúng.
  • Cách thực hiện: Tham dự các khóa học đầu tư, đọc sách về đầu tư, đọc các bài báo liên quan đến đầu tư.
  • Cái gì: Về bản chất, có nhiều loại tài sản khác nhau mà bạn có thể chọn dựa trên mức độ rủi ro của mình, chẳng hạn như:

Có một danh mục đầu tư đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro của bạn (tránh bỏ trứng vào một giỏ), điều này rất tốt cho các nhà đầu tư mới bắt đầu chỉ muốn nhúng chân vào thế giới đầu tư.

Cấp độ đầu tư 2: Xây dựng danh mục đầu tư của bạn bằng tài khoản Giàu Có của bạn

  • Lý do: Đây sẽ là bước đầu tiên của bạn trong hành trình đầu tư.
  • Cái gì: Hãy nghĩ về cách đầu tư của bạn, dài kỳ hay ngắn hạn, cách bạn muốn xây dựng nó và thực tế về lợi nhuận kỳ vọng mà bạn hy vọng sẽ đạt được.
  • Cách thực hiện: Khi bạn đã đọc về các mức rủi ro khác nhau và lợi nhuận sẽ khác nhau như thế nào, bạn sẽ xây dựng một danh mục đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro và độ tuổi của mình bằng cách sử dụng tài khoản Giàu Có (30% tiền lương của bạn). Điều này ngăn bạn cho tất cả trứng vào một giỏ.

Cấp độ đầu tư 3: Tối ưu hóa các khoản đầu tư của bạn để có lợi nhuận tốt hơn và cao hơn

Khi bạn đã tham gia thị trường và đã nhận được cổ tức hoặc kết quả quý đầu tiên của mình, bạn sẽ muốn tìm ra cách để đánh bại thị trường và thúc đẩy lợi nhuận cao hơn.

  • Lý do: Đây là cấp độ tiếp theo và bạn đi được bao xa và mức độ đầu tư tốt như thế nào sẽ phụ thuộc vào số năm thực hành và kinh nghiệm của bạn.
  • Cách thực hiện: Bạn có thể sử dụng các công cụ sàng lọc chứng khoán trực tuyến để giúp bạn đầu tư tốt hơn trong khi tiếp tục đầu tư và đọc rộng rãi.

See Also

  • Danh mục đầu tư của mình