Công lý

Công lý là khả năng quyết định điều gì tốt, xấu và khác biệt. Đó là cách chúng ta cư xử và những gì chúng ta làm với người khác. Nó liên quan đến Tử tế, Lòng trắc ẩn và sự cảm thông đối với người khác.