Chủ nghĩa tối giản

Những thứ chúng ta sở hữu, cuối cùng sẽ sở hữu chúng ta - Fight Club.

Chủ nghĩa tối giản là gì?

Chủ nghĩa tối giản là một công cụ giúp bạn thoát khỏi sự thừa thãi của cuộc sống để tập trung vào những gì quan trọng — để bạn có thể tìm thấy hạnh phúc, viên mãn và tự do.
Tùy thuộc vào bạn để xác định những gì cần thiết và những gì không cần thiết trong cuộc sống của bạn.

Tại sao nên tối giản?

  • Chủ nghĩa tối giản sẽ giúp ta hạnh phúc hơn, tránh ám ảnh mất mát (Loss aversion).

Nhiều nghiên cứu về hạnh phúc đều cho thấy rằng:

  1. Chúng ta được hạnh phúc hơn nhiều từ những trải nghiệm cuộc sống, so với việc sở hữu vật chất.
  2. Chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn nếu đầu tư sức lực vào những mối quan hệ thay vì những vật dụng chúng ta sở hữu.

Vì vậy, việc vứt bỏ bớt những vật dụng không cần thiết có thể gián tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống. Nó giúp ta:

  1. Có thêm nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư vào những trải nghiệm cuộc sống và những mối quan hệ với mọi người.
  2. Bắt buộc bản thân đầu tư nhiều hơn cho bản sắc cá nhân qua những cách cư xử và thái độ của mình với mọi người xung quanh, thay vì đầu tư vào những vật dụng ta sở hữu.
  3. Loại bỏ stress của ám ảnh mất mát và nỗ lực để giữ gìn những vật chất ta đã sở hữu.
  4. Tiết kiệm tiền (luôn là công cụ để giảm căng thẳng).

Mục tiêu ở đây không phải là loại bỏ mọi thứ. Nó đơn giản là loại bỏ những thứ mà không làm mình hạnh phúc hoặc không cải thiện cuộc sống của mình.

Những gì có thể loại bỏ từ hôm nay?

Minimalist

See Also

References