Chủ nghĩa tối giản

  • Tạo ra nhiều hơn, tiêu ít hơn.
  • Trân trọng những điều nhỏ nhặt.
  • Không mua những thứ mình không cần.
  • Loại bỏ những thứ không có giá trị.