Contents

Chi tiêu thông minh

Contents
  • Cần phân biệt Thị giá (price) và Giá trị (value).
  • Không nên chỉ vì nó rẻ, cần xem xét thêm về độ bền, chất lượng, độ an toàn, thời hạn sử dụng,..
  • Không nên chỉ so sánh giá từng thời điểm (sale off), vì một số món sẽ có giá cao hơn nhiều so với giá trị sử dụng thực sự mà chúng mang lại (điện thoại,..).

🔗 Backlinks