Cách chọn sách

  • Đối với Văn học thì chọn sách đã xuất bản từ lâu, của những tác giả nổi tiếng, được đánh giá tốt.
  • Đối với sách kĩ thuật thì chọn sách xuất bản, tái bản càng mới càng tốt.
  • Không chọn sách dài lê thê, sách gây nhàm chán, khó đọc. Tuy nhiên sách ngắn, hời hợt cũng không nên chọn.
  • Đọc những sách mà hướng con người về Chân - Thiện - Mỹ.
  • Nếu không có nhiều thời gian để chọn thì có thể xem qua một số trang đánh giá về sách.