Books I've read in 2020

 • Men Are from Mars, Women Are from Venus (Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim của John Gray) by John Gray.
 • How To Be A 3% Man by Corey Wayne.
 • Khuyến Học by Fukuzawa Yukichi.
 • Thuật Yêu Đương by Nguyễn Duy Cần.
 • Blockchain by Mark Gates.
 • Get Your Hands Dirty On Clean Architecture by Tom Hombergs.
 • The Little Prince (Hoàng Tử Bé) by Antoine de Saint-Exupéry.
 • Kỹ Năng Lắng Nghe Trong Giao Tiếp by Hiraki Noriko.
 • The Richest Man In Babylon (Người Giàu Có Nhất Thành Babylon) by George Samuel Clason.
 • The Last Of The Mohicans (Người Mohican Cuối Cùng) by James Fenimore Cooper.
 • Origin (Nguồn Cội) by Dan Brown.
 • The Alchemist (Nhà Giả Kim) by Paulo Coelho.
 • No More Mr. Nice Guy by Robert A. Glover.
 • Irrationally Yours (Phi Lý Một Cách Hợp Lý) by Dan Ariely.
 • Memory Power-Up (Rèn Luyện Trí Nhớ) by Michael Tipper.
 • Trên Đường Băng by Tony Buổi Sáng.

 • Who Moved My Cheese? (Ai Lấy Miếng Pho Mát Của Tôi?) by Spencer Johnson.
 • The Lost Symbol (Biểu Tượng Thất Truyền) by Dan Brown.
 • Cô Gái Đến Từ Hôm Qua by Nguyễn Nhật Ánh.
 • How To Win Friends & Influence People (Đắc Nhân Tâm) by Dale Carnegie.
 • The Deception Point (Điểm Dối Lừa) by Dan Brown.
 • Inferno (Hỏa Ngục) by Dan Brown.
 • Mắt Biếc (Mắt Biếc) by Nguyễn Nhật Ánh.
 • The Da Vinci Code (Mật Mã Da Vinci) by Dan Brown.
 • Digital Fortress (Pháo Đài Số) by Dan Brown.
 • Mind Map (Bản Đồ Tư Duy) by Tony Buzan.
 • Predictably Irrational (Phi Lý Trí) by Dan Ariely.
 • How To Stop Worrying & Start Living (Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống) by Dale Carnegie.
 • Norwegian Wood (Rừng Na Uy) by Haruki Murakami.
 • Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle.
 • Angels & Demons (Thiên Thần Và Ác Quỷ) by Dan Brown.

🔗 Backlinks