Contents

Sự khác nhau giữa はきます và きます

Contents

はきます wear/put on
Chủ yếu được sử dụng cho những thứ mà được mặc từ thắt lưng trở xuống: quần, váy, tất, giày,..

きます wear
Chủ yếu được sử dụng cho những thứ mà được mặc từ thắt lưng trở lên: áo khoác, áo, đầm,..

🔗 Backlinks